Presentaties NMo NU bijeenkomst ‘Routekaart Verduurzaming Monumenten’, donderdag 30 september

Afgelopen donderdag 30 september vond de bijeenkomst ‘Routekaart Verduurzaming Monumenten’ plaats. Wij blikken terug op vruchtbare en inspirerende lezingen. Deze bijeenkomst is tot stand gekomen dankzij: Ann-Katrin van Vereniging Hendrick de Keyser, Suzan te Brake van Utrechts Monumentenfonds en Mark van den Bos van Stichting Monumentenbezit. Graag zouden wij hen hartelijk willen bedanken voor de aangename samenwerking.

Hieronder kun je de twee presentaties van Utrechts Monumentenfonds en Stichting Monumentenbezit terug zien. Ann-Katrin deelt haar presentatie niet, maar voor vragen kan je bij haar terecht via DuMo@hendrickdekeyser.nl

Presentatie Suzan te Brake – Utrechts Monumentenfonds

Presentatie Mark van den Bos – Stichting Monumentenbezit

Uitslag fotowedstrijd ‘Mijn Monument’

De winnaar van de fotowedstrijd ‘Mijn Monument’ is Sander de Haan, van harte gefeliciteerd! Jij hebt een overnachting voor twee personen gewonnen in de retro Monument en Bed-locatie van Hendrick de Keyser te Nagele! Klik hier voor de winnende foto.

Sander heeft een groot hart voor monumenten: “Onlangs hebben wij op de plaats vastgelegd waar wij wonen. Het betreft hier een T-boerderij uit het bouwjaar 1849. Het is in 1990 op de monumentenlijst gekomen. Op dat moment was ik de hooiberg aan het restaureren. Het is een levenswerk om het geheel in stand te houden. De vele details en de ziel van het huis zijn vastgelegd en worden uiteindelijk in een boek gebundeld. De foto’s uitzoeken is een hele klus!”

 De Nationale Monumentenorganisatie (NMo), de Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (NVM) en Vereniging Hendrick de Keyser kijken terug op een geweldig weekend! Ter gelegenheid van Open Monumentendag 2021 werden trotse bewoners van gemeentelijke-, provinciale- en rijksmonumenten uitgenodigd om mee te doen aan de fotowedstrijd ‘Mijn Monument’.

De jury bestond uit Paul Braks (NVM), Ann-Katrin Adolph (Vereniging Hendrick de Keyser) en Angela Schoonderbeek (NMo). Zij kwamen unaniem tot deze uitslag vanwege het dynamische karakter van de foto en de geweldige leibomen die naast de woning te zien zijn. Deze bomen zijn niet alleen een lust voor het oog, maar dragen met hun schaduw tijdens de zomermaanden ook bij aan de duurzaamheid van het monument. Daarnaast maakte de liefhebberij van Sander ook veel indruk op de jury. Hij heeft duidelijk zijn ziel en zaligheid hierin gestopt om dit prachtige monument in topconditie brengen en te behouden. Wij willen Sander bedanken voor dit mooie inkijkje tijdens Open Monumentendag 2021!

Fotowedstrijd ‘Mijn Monument’

Win een overnachting in een retro-woning met jouw mooiste foto van je monument!
De Nationale Monumentenorganisatie (NMo), de Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (NVM) en Vereniging Hendrick de Keyser houden van monumentale huizen! Zij zetten graag allen die in een monument wonen in het zonnetje. Ben jij de trotse bewoner van een gemeentelijk-, provinciaal of rijksmonument? Doe dan mee met onze fotowedstrijd ter gelegenheid van Open Monumentendag en win een overnachting in de monumentale retro-woning van Vereniging Hendrick de Keyser!

De wedstrijd start op vrijdag 10 september en eindigt op zondag 12 september om 23:59 uur. Klik hier voor de instructies en doe mee!

PERSBERICHT – NVM en Nationale Monumentenorganisatie gaan partnerschap aan

Naarden, Nieuwegein, 9 augustus 2021. De NVM (Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen) en de NMo (Vereniging Nationale Monumentenorganisatie) maken een samenwerkingsovereenkomst bekend. NVM en NMo gaan een partnerschap aan voor de uitwisseling van kennis, kunde en diensten in de monumentensector. Met dit partnerschap verbreedt de NMo haar netwerk van organisaties die onderling samenwerken en kennis en deskundigheid over monumentenzorg met elkaar delen. Nederland telt ca. 120.000 monumenten om in te wonen of te werken. Deze monumentale objecten zijn bij de wet beschermd en vragen extra aandacht bij onderhoud en instandhouding. Verschillende subsidies en gunstige hypothecaire financieringsvormen maken het echter mogelijk om deze monumenten te onderhouden, restaureren, verduurzamen of herbestemmen. In tegenstelling tot de reguliere markt, duurt het vaak net iets langer om een nieuwe eigenaar te vinden voor een monument. Door bundeling van kennis en kunde worden potentiële kopers bij deze samenwerking beter geïnformeerd. Dit draagt bij aan een gedegen monumentenzorg in Nederland.

Directeur van de NMo Marlo Reeders over het partnerschap: “De NMo wil mens en monument aangenaam verbinden. Hiertoe hebben wij het Nationaal Monumenten Portaal ontwikkeld, waar je het gehele jaar monumenten kunt beleven. Aan dit online portaal, dat per maand ca. twaalfduizend bezoekers trekt, zijn de NMo Monumenten Makelaars verbonden. Deze experts tonen niet alleen hun actuele aanbod, maar hebben ook alles in huis om een aankomend eigenaar zo goed mogelijk te assisteren en te informeren. De aankoop van een monument is een belangrijk schakelmoment: de zorg voor het behoud ervan wordt overgedragen. Samen met NVM en overige netwerkpartners werken we op deze wijze aan een mooie toekomst voor mens en monument”.

NVM bestuurslid Wonen en portefeuillehouder Monumenten Rieks van den Berg: “Bij de verkoop van een monument komt veel kijken. Onze NVM-makelaars en -taxateurs bieden, naast aan- en verkoopbemiddeling en taxeren, toegevoegde waarde met specifieke kennis en een professioneel netwerk. Gezien het aparte karakter van monumenten brengen we deze kennis en kunde samen binnen onze NVM Marktgroep Monumenten. De samenwerking met de NMo sluit daar naadloos op aan om gezamenlijk maatwerk en deskundigheid te leveren”.

Speerpunten

De monumentenmarkt is een bijzonder marktsegment en duidelijk onderscheidend van de reguliere woningmarkt. NVM en de NMo gaan zich daarom gezamenlijk inzetten voor een betere positionering en profilering van de monumentenmarkt. Verdere en gespecialiseerde kennisontwikkeling op het gebied van subsidies, wet- en regelgeving, duurzaamheid en herbestemming van monumenten is daarbij een van de speerpunten in de samenwerking tussen NVM en NMo.

Nieuw NMo-lid: Vereniging de Hollandsche Molen

Van harte welkom in het NMo Netwerk, Vereniging De Hollandsche Molen!

“Een goed netwerk is goud waard voor het monumentenbehoud en dus ook voor het molenbehoud. De Hollandsche Molen heeft altijd opengestaan voor samenwerking en met ons lidmaatschap van de NMo krijgt die samenwerking een extra impuls. Daar ben ik van overtuigd. Onze nu bijna 100-jarige vereniging heeft in die eeuw veel kennis en ervaring opgebouwd. De bij de NMo aangesloten organisaties eveneens. Wat is er nu mooier dan al die kennis met elkaar te delen? Daar worden we allemaal sterker van.” aldus Nicole Bakker, directeur van Vereniging De Hollandsche Molen.

De NMo is een vereniging, heeft een open toetredingsstructuur en verwelkomt professionele monumenten bezittende en beherende organisaties. NMo-leden ontmoeten elkaar via NMo Connect en maken gebruik van verschillende diensten zoals professioneel advies en taxaties. Hiernaast zet de NMo zich in voor de belangen van haar leden. Ook lid worden van de NMo? Stuur dan een mailtje aan info@nationalemonumentenorganisatie.nl.

Nieuw NMo-lid: Stichting Pieterskerk Leiden

Van harte welkom in het NMo Netwerk, Stichting Pieterskerk Leiden!

De stichting, die het prachtige, bijna 900 jaar oude monument bezit, is geen onbekende van de NMo. Eerder heeft directeur-bestuurder Frieke Hurkmans bijgedragen aan de NMo NU bijeenkomsten over de gevolgen van de coronacrisis voor monumenten. Onlangs is de stichting lid geworden van de NMo!

”Het lijkt ons goed om lid te zijn van de NMo vanwege het brede netwerk. Er is altijd een professional beschikbaar om mee te sparren en wij delen ook graag onze expertise met collega-organisaties. Niet alleen voor mij als directeur-bestuurder, maar ook voor onze medewerkers wordt het netwerk verbreed. Ik geloof dat die banden niet alleen voor de eigen stichting bruikbaar zijn, maar ook voor de monumentensector als geheel,” aldus Frieke Hurkmans, directeur-bestuurder van Stichting Pieterskerk Leiden.

De NMo is een vereniging, heeft een open toetredingsstructuur en verwelkomt professionele monumenten bezittende en beherende organisaties. NMo-leden ontmoeten elkaar via NMo Connect en maken gebruik van verschillende diensten zoals professioneel advies en taxaties. Hiernaast zet de NMo zich in voor de belangen van haar leden. Ook lid worden van de NMo? Stuur dan een mailtje aan info@nationalemonumentenorganisatie.nl.

Nieuwe module ‘Veiligheidszorg erfgoed’ op Leer je Erfgoed

Brand, wateroverlast of diefstal, je moet er niet aandenken dat dit jouw monument treft. Wil je dat jouw vrijwilligers voorbereid zijn op calamiteiten en hoe deze te voorkomen? Dan is de nieuwe module ‘Veiligheidszorg erfgoed’ van het e-learning platform Leer je Erfgoed voor jou interessant. In slechts 30 minuten doen de vrijwilligers basiskennis op zodat ze met meer zelfvertrouwen kunnen opereren tijdens noodsituaties.

Module Veiligheidszorg erfgoed
Calamiteiten zijn helaas niet te plannen. Ook vrijwilligers kunnen hiermee te maken krijgen tijdens hun aanwezigheid. Met de module Veiligheidszorg erfgoed worden vrijwilligers zich bewust van de risico’s en doen ze basiskennis op hoe te handelen in noodsituaties. De meest veelvoorkomende incidenten als brand, wateroverlast en diefstal worden in de module besproken, waarbij aandacht is voor zowel preventie als bestrijding.

De module is uitermate geschikt voor vrijwilligers die actief zijn bij de meer kwetsbare monumenten, zoals kerkgebouwen, landhuizen, kleine musea, kastelen en molens.

Meld je nu aan
Wil je deze of toekomstige modules volgen? Meld je dan zo snel mogelijk aan door een email te sturen naar info@leerjeerfgoed.nl.

Tot eind 2021 is het platform gratis, vanaf 2022 zijn er kosten aan verbonden. Vrijwilligers kunnen via de erfgoedorganisatie waarvoor zij zich inzetten bij het platform worden aangemeld.

 Leer je Erfgoed 
Leer je Erfgoed is het e-learning platform voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor het behouden en toegankelijk maken van ons erfgoed.

 Leer je Erfgoed is een initiatief van de ErfgoedAcademie, de Nationale Monumentenorganisatie en Stichting Nederland Monumentenland.  

Overdracht Ensemble Veenhuizen

Eind april van dit jaar werd bekend gemaakt dat het Ensemble Veenhuizen, de voormalige strafkolonie in Drenthe, door het Rijksvastgoedbedrijf werd gegund aan het consortium bestaande uit de Nationale Monumentenorganisatie (NMo), BOEi en Stichting Het Drentse Landschap. De NMo was van begin af aan als penvoerder betrokken bij dit proces.

Vandaag heeft de overdracht plaatsgevonden. Het consortium heeft het ensemble Veenhuizen verkregen van het Rijksvastgoedbedrijf. Direct aansluitend werd ‘Veenhuizen’ overgedragen van het consortium aan Stichting De Nieuwe Rentmeester.

Als vereniging kan de NMo geen eigenaar worden van vastgoed. Daarom eindigt hierbij de reis voor de NMo en wensen wij Stichting De Nieuwe Rentmeester veel succes met dit prachtige erfgoed.

Na het zomerreces vindt op 15 september a.s. een feestelijke bijeenkomst plaats met de ceremoniële overdracht van Veenhuizen, georganiseerd door Stichting De Nieuwe Rentmeester. Hieraan neemt de NMo uiteraard deel.

Meer informatie over de nieuwe stichting treft u op de volgende website aan: www.nieuwerentmeester.nl

Overdracht Ensemble Veenhuizen

Eind april van dit jaar werd bekend gemaakt dat het Ensemble Veenhuizen, de voormalige strafkolonie in Drenthe, door het Rijksvastgoedbedrijf werd gegund aan het consortium bestaande uit de Nationale Monumentenorganisatie (NMo), BOEi en Stichting Het Drentse Landschap. De NMo was van begin af aan als penvoerder betrokken bij dit proces.

Vandaag heeft de overdracht plaatsgevonden. Het consortium heeft het ensemble Veenhuizen verkregen van het Rijksvastgoedbedrijf. Direct aansluitend werd ‘Veenhuizen’ overgedragen van het consortium aan Stichting De Nieuwe Rentmeester.

Als vereniging kan de NMo geen eigenaar worden van vastgoed. Daarom eindigt hierbij de reis voor de NMo en wensen wij Stichting De Nieuwe Rentmeester veel succes met dit prachtige erfgoed.

Na het zomerreces vindt op 15 september a.s. een feestelijke bijeenkomst plaats met de ceremoniële overdracht van Veenhuizen, georganiseerd door Stichting De Nieuwe Rentmeester. Hieraan neemt de NMo uiteraard deel.

Meer informatie over de nieuwe stichting treft u op de volgende website aan: www.nieuwerentmeester.nl

Leer in 30 minuten wat er komt kijken bij het coördineren van vrijwilligers

Wil jij met de vrijwilligers van jouw organisatie nóg beter samenwerken? Dan is de nieuwe module ‘Werken met vrijwilligers’ van het e-learning platform Leer je Erfgoed voor jou interessant. Vrijwilligers zijn onmisbaar in de erfgoedsector. Het is daarom heel belangrijk dat iedere vrijwilliger zich prettig voelt binnen de organisatie en is toegerust met de juiste kennis en kunde.

Module speciaal voor de vrijwilligerscoördinator
De vrijwilligerscoördinator heeft een centrale en veelzijdige rol, waar veel bij komt kijken. Deze persoon stuurt de vrijwilligers niet alleen aan, maar zorgt ook voor structuur en biedt een luisterend oor wanneer dat nodig is. Hoe houd je het overzicht en zorg je ervoor dat iedereen tot zijn recht komt? In 30 minuten leer je wat er zoal komt kijken bij het coördineren van vrijwilligers. De online module ‘Werken met vrijwilligers’ is voor alle (aanstaande) vrijwilligerscoördinatoren, of zij nu vrijwilliger zijn of in dienst zijn van een organisatie. Na het afronden van de module ben je je ervan bewust hoe je met een groep vrijwilligers goed, veilig en zinvol kunt samenwerken.

De module ‘Werken met vrijwilligers’ is gemaakt in samenwerking met Stichting Het Drentse Landschap, Stichting Grote Kerk Naarden en Stichting tot Behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburgh. 

Meld je nu aan
Wil je deze of toekomstige modules volgen? Meld je dan zo snel mogelijk aan door een email te sturen naar  leerjeerfgoed@erfgoedacademie.nl. Tot eind 2021 is het platform gratis, vanaf 2022 zijn er kosten aan het platform verbonden. Vrijwilligers kunnen via de erfgoedorganisatie waarvoor zij zich inzetten bij het platform worden aangemeld.

Leer je Erfgoed 
Leer je Erfgoed is het e-learning platform voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor het behouden en toegankelijk maken van ons erfgoed. Het is een leuke en makkelijke manier om je (praktische) kennis over (de omgang met) erfgoed uit te breiden. Via het platform kun je diverse modules volgen, die een scala aan onderwerpen behandelen. Iedere cursus is gemaakt door een ontwikkelteam van deskundigen uit het veld met expertise over het betreffende onderwerp.  

Leer je Erfgoed is een initiatief van de ErfgoedAcademie, de Nationale Monumentenorganisatie en Stichting Nederland Monumentenland. Erfgoedorganisaties kunnen ook bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe modules. Neem voor meer informatie contact op met leerjeerfgoed@erfgoedacademie.nl of kijk op leerjeerfgoed.nl.

PERSBERICHT – Antea Group en Nationale Monumentenorganisatie verlengen samenwerking

Antea Group en de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) hebben hun partnerovereenkomst verlengd. Op 3 juni jl. zetten Ralph Backer, projectmanager bij Antea Group, en NMo-directeur Marlo Reeders hun handtekening onder een overeenkomst op een passende locatie: de Domtoren in Utrecht.

Deskundigheid in monumentenzorg
De NMo is een vereniging van professionele, monumenten bezittende en exploiterende organisaties die onderling samenwerken. Doel is onder andere om kennis en deskundigheid omtrent monumentenzorg met elkaar en met andere monumentenbezitters en -beheerders te delen. Daarnaast streeft de NMo ernaar monumenten blijvend onder de aandacht te brengen bij het grote publiek. Daartoe is het online Nationaal Monumenten Portaal ontwikkeld, dat vooral uitnodigt om monumenten te beleven.

Partner in kennis en ervaring
Dankzij een financiële bijdrage van Antea Group kon het bezoekersaantal van het Nationaal Monumenten Portaal met behulp van advertenties in Google groeien. De komende tijd staat in het teken van de verdere uitbreiding van het aanbod aan monumenten op het portaal en een online promotiecampagne. “Bovendien zijn wij erg blij met de kennis en expertise van Antea Group”, vult Marlo Reeders aan. “Bij het beheren, exploiteren en onderhouden van monumenten komt veel kijken. Meestal zijn dit complexe projecten. Daarom is NMo van plan om samen met Antea Group een kennisbijeenkomst te organiseren, waarbij Antea Group ervaringen en innovaties deelt met de sector. Die informatie is niet alleen zeer welkom en waardevol, maar ook leerzaam en leuk.”

Monumenten leefbaar, zichtbaar en rendabel maken
“We hebben de laatste jaren erg goed samengewerkt”, concludeert Ralph Backer. “Maar we zijn nog niet klaar; we kunnen nog meer voor elkaar betekenen. Naast het delen van technische kennis, bijvoorbeeld over constructie of brandveiligheid van monumenten, denken we mee over de energietransitie. Tevens kijken we met beheerders van monumenten hoe zij slimmer met leegstand kunnen omgaan. Het fijne daarbij is, dat ik als projectmanager met twee telefoontjes alle benodigde expertise binnen Antea Group kan mobiliseren. We hebben immers alle kennis in huis. Het is mooi wanneer er uit een hulpvraag een opdracht voor werkzaamheden voortvloeit, maar daar gaat het ons niet primair om. Antea Group heeft de intrinsieke motivatie om de sector vooruit te helpen en monumenten leefbaar, zichtbaar en rendabel te maken.”

Zichtbaar in de sector
De samenwerking tussen de NMo en Antea Group werd hoog op de Domtoren bezegeld. Bij de restauratie van dit Nederlandse icoon is Antea Group nauw betrokken. De samenwerking leidt voor beide partijen tot een grotere zichtbaarheid: de NMo breidt haar online zichtbaarheid uit via het monumentenportaal en Antea Group komt nadrukkelijker op het netvlies van beheerders in deze sector. De werkzaamheden voor de trots van de Utrechtse binnenstad zijn misschien wel bekend, maar Antea Group zet zich net zo goed in voor de restauratie van een oud gemaal of een stolpboerderij. “Het gaat om waardevol, cultureel erfgoed en dat moet je koesteren”, besluit Ralph Backer.

Nieuw partnerschap tussen Nationale Monumentenorganisatie en Cushman & Wakefield

Van harte welkom in het NMo Netwerk, Cushman & Wakefield! Mede dankzij jullie expertise en betrokkenheid zetten wij ons samen in voor een sterke en sterk verbonden monumentensector.

“In het verleden voerde Cushman & Wakefield taxaties uit voor verschillende leden van de NMo. Nu is voor een andere samenwerking gekozen die verder reikt, zodat de samenwerking geïntensiveerd kan worden. Op deze manier kunnen alle leden via de NMo rechtsreeks profiteren van gunstige voorwaarden en specialistische kennis van een groot, ingewikkeld monument of een portefeuille van monumenten,” aldus Paul Smolenaers, Associate – Lead V&A Alternatives van Cushman & Wakefield.

Onze Partners maken het mogelijk dat de Nationale Monumentenorganisatie de monumentensector kan blijven dienen. Een mooie voorbeeld daarvan is het Nationaal Monumenten Portaal, waarop monumenten die beleefd kunnen worden kosteloos de aandacht kunnen vragen van het publiek. Cushman & Wakefield draagt dus met dit partnerschap niet alleen de NMo, maar ook de gehele monumentensector een warm hart toe. Wij zijn bijzonder dankbaar en verheugen ons op de goede samenwerking!

Voorzetting partnerschap tussen Van Lanschot Kempen en NMo

Goed nieuws! Als Partner binnen het NMo Netwerk heeft Van Lanschot Kempen onlangs aangegeven de Nationale Monumentenorganisatie te blijven ondersteunen. Daarmee kenmerkt Van Lanschot Kempen zich als trouwe vriend van onze vereniging. De toewijding en het oog voor detail van deze bankier sluiten aan op de passie en het vakmanschap waarmee in de monumentenwereld wordt gewerkt.

“Als de oudste onafhankelijke ‘wealth manager’ van Nederland willen wij maatschappelijke waarde creëren en oog hebben voor volgende generaties. Daarom ondersteunen wij al sinds 1737 kunst en cultuur in de breedste zin van het woord. Het partnership tussen de NMo en Van Lanschot Kempen is voor ons dus een logische stap. Het gaat ons immers om het bewaken, behouden en laten groeien van alles van waarde, zodat monumenten nu en in de toekomst voor Nederland toegankelijk blijven,” aldus Robbert-Jan Voogt, verantwoordelijk voor Verenigingen en Stichtingen bij Van Lanschot Kempen.

Onze Partners maken het mogelijk dat de Nationale Monumentenorganisatie de monumentensector kan blijven dienen. Een mooi voorbeeld daarvan is het Nationaal Monumenten Portaal, waarop monumenten die beleefd kunnen worden kosteloos de aandacht kunnen vragen van het publiek. Van Lanschot Kempen draagt dus met dit Partnerschap niet alleen de NMo, maar ook de gehele monumentensector een warm hart toe. Wij zijn bijzonder dankbaar en verheugen ons op de goede samenwerking!

PERSBERICHT – Nieuw partnerschap tussen Nationale Monumentenorganisatie en Nationaal Restauratiefonds

Onlangs zijn de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) en het Nationaal Restauratiefonds een partnerschap aangegaan. De ambities van beide organisaties die actief zijn in het monumentenveld sluiten bijzonder goed op elkaar aan. Het Restauratiefonds zet zich in voor springlevende monumenten en de NMo zet zich in voor een sterke en sterk verbonden monumentensector.

Logische klantreis van Monumentenportaal.nl naar Monumenten.nl
Het bekrachtigen van het partnerschap is een logische stap om de samenwerking nog verder vorm te geven. Zo is de NMo eigenaar van het Nationaal Monumenten Portaal, waar monumenten worden aangeboden die door het publiek beleefd of zelfs gekocht kunnen worden. Bezoekers van dit Monumentenportaal die interesse hebben in een monument dat te koop staat, worden sinds de samenwerking verwezen naar de website van het Restauratiefonds en hét informatieplatform voor monumenteigenaren: Monumenten.nl. Op deze wijze komt informatie over het financieren van restauratie, herbestemming of verduurzaming van monumenten via een logische klantreis bij het publiek terecht. Bovendien kunnen nieuwe monumenteneigenaren met elkaar in contact komen via de Monumenten Community. Dat komt ten goede aan het monument.

Kennisoverdracht
Beide organisaties zijn groot voorstander van het delen van kennis; zo werken zij sinds het uitbreken van de coronacrisis samen om monumentenbeheerders en -eigenaren te ondersteunen en hen handvatten te bieden om financieel zo gezond mogelijk de coronacrisis te doorstaan.

“Wij zijn verheugd het Restauratiefonds in ons NMo Netwerk te verwelkomen. De synergie tussen beide organisaties is groot; dat wordt nu ingezet voor hetgeen wij samen nastreven: springlevende monumenten en een sterk verbonden monumentensector,” aldus Marlo Reeders, directeur van de NMo.

“Vanuit het partnerschap met de NMo werken wij graag samen aan een nog betere informatieoverdracht naar eigenaren om monumenten daarmee springlevend te maken en te houden voor de toekomst! Wij kijken uit naar de verdere samenwerking,” aldus Kees-Jan Dosker, directeur van het Restauratiefonds.

Vacature: Office Manager Nationale Monumentenorganisatie (NMo)

De Nationale Monumentenorganisatie (NMo) is een vereniging van monumenten beherende organisaties die de monumentensector ondersteunt met o.a. netwerk- en kennisbijeenkomsten en bijvoorbeeld het Nationaal Monumenten Portaal. Omdat de NMo volop in beweging is, zoeken wij een nieuw teamlid dat net zo gek is van monumenten als wij en wil helpen bouwen aan een sterke en sterk verbonden monumentensector.

Wil je midden in de monumentensector werken als anker van een klein, dienstverlenend team? Hou je van organiseren, coördineren, bestuursvergaderingen notuleren en de website beheren? Vind je het leuk om nieuwsberichten en updates voor sociale media voor te bereiden en hou je van taal, van Word maar ben je ook handig met Excel? Als je trots bent op je vak, servicegericht, als je humor hebt en je ‘cool’ kunt bewaren in drukke tijden dan is deze veelzijdige baan echt iets voor jou!

Stuur je CV aan Angela Schoonderbeek: info@nationalemonumentenorganisatie.nl. Als wij denken dat je een geschikte kandidaat bent, sturen wij je graag het functieprofiel toe!

PERSBERICHT – Veenhuizen gegund aan erfgoedbeschermers

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft vandaag bekend gemaakt dat het Ensemble Veenhuizen, de voormalige strafkolonie, is gegund aan het consortium bestaande uit de Nationale Monumentenorganisatie (NMo), BOEi en Stichting Het Drentse Landschap. Met deze bekendmaking komt een einde aan een lange procedure van openbare inschrijving voor de vervreemding van Veenhuizen door het Rijksvastgoedbedrijf en kan de doorontwikkeling verder opgepakt worden.

Lees het volledige persbericht hier.

Deelnemende Monumenten ‘Testen voor Toegang’

De lijst met de gegevens van de deelnemende monumenten wordt gepubliceerd en geactualiseerd op deze pagina. NB: Deelname is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.

Aalsmeerderbrug: Fort bij Aalsmeer | Alkmaar: Grote Kerk Alkmaar | Almere: Haven met Zeilschip Bounty | Ambt Delden: Landgoed Twickel | Ammerzoden: Kasteel Ammersoyen | Amsterdam: Gemeenlandshuis, Huis Bartolotti en het Joods Historisch Museum | Arcen: Kasteel Arcen (vrijdag gesloten) | Arnhem: Eusebiuskerk | Baarn: Kasteel Groeneveld | Breda: Grote Kerk Breda (vrijdag gesloten) | Delft: Museumhuis Van Meerten | Den Haag: Bezoekerscentrum Vredespaleis | Groningen: Der Aa-kerk | Herwijnen: GeoFort | Hilversum: Dudok Architectuur Centrum (GEANNULEERD) | Horst: Museum de Kantfabriek (GEANNULEERD) | Landgraaf: Slot Schaesberg | Leeuwarden: Huis van Eysinga | Naarden: Grote Kerk Naarden en Nederlands Vestingmuseum | Oud-Zuilen: Slot Zuylen | Rotterdam: Laurenskerk | Veere: Grote Kerk Veere | Zwolle: Academiehuis de Grote Kerk Zwolle.

Meer informatie hierover is te vinden via www.testenvoortoegang.nl en www.kunsten92.nl.

PERSBERICHT – ‘Testen voor Toegang’ opent a.s. vrijdag met Monumenten

Publiek maakt reservering en doet voorafgaand aan bezoek gratis sneltest 

Amersfoort, 6 april 2021 – Wie naar cultuur snakt, kan aanstaande vrijdag tot en met zondag één van de 25 monumenten in Nederland bezoeken. Bezoekers kunnen op de website van het deelnemende monument een tijd reserveren en worden daarna geleid naar de afsprakenplanner van de gratis sneltest in de buurt. Met een negatief testbewijs dat maximaal 40 uur oud is, kan men vervolgens het cultureel erfgoed betreden. De monumenten doen mee aan een pilot, die in de cultuursector plaatsvindt om ervaringen op te doen met (snel)test-infrastructuur. Uit voorzorg blijft het protocol monumenten wel van kracht en wordt het publiek gevraagd de 1,5 meter afstand in acht te nemen.

Kerken, Kastelen, Forten en Museumhuizen worden afgestoft
De deelnemende monumentenorganisaties stellen drie dagen hun monument open voor het publiek en ter beschikking van de wetenschap. Met deze pilots gaat de overheid immers de bereidheid, beheersbaarheid en uitvoerbaarheid van het sneltesten onderzoeken.

De beheerders van monumenten kunnen niet wachten. Anja Bon, locatiemanager van Buitenplaats Groeneveld in Baarn: “Wij zien elk weekend duizenden wandelaars om het kasteel, maar de deuren blijven gesloten. We zijn enthousiast en hebben extra activiteiten gepland voor dit bijzondere weekend, zoals rondleidingen en livemuziek op zaterdag en zondag. Wij dragen deze pilot een warm hart toe en hopen dat veel mensen hieraan meewerken. Zo komen we weer een stapje dichterbij definitieve openstelling.”

Ministerie en Taskforce slaan de handen ineen
In samenwerking met de Taskforce Creatieve en Culturele Sector werd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de pilot-maand opgetuigd. De logistieke ondersteuning wordt uitgevoerd door Stichting Open Nederland. Voor monumenten kwam de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) in actie, ondersteund door de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM). Marlo Reeders, directeur van de NMo en lid van de Taskforce: “Het gebrek aan interactie tussen mens en monument is schrijnend. Niet alleen het publiek, maar ook de vrijwilligers lijden eronder. Voor velen is een belangrijk onderdeel van hun sociale leven stopgezet. Het publiek is te lang verstoken gebleven van een bezoek. Vaak hebben zij een band met het monument opgebouwd: zij bezoeken het regelmatig met familie en vrienden, hebben grote interesse en zijn trots dat het in hun gemeente staat. Laten wij hopen dat wij gezamenlijk op en op korte termijn door inventiviteit en daadkracht de juiste manier vinden voor duurzame openstelling.”

Deelnemende Monumenten:
De lijst met de gegevens van de deelnemende monumenten wordt gepubliceerd en geactualiseerd op: https://www.nationalemonumentenorganisatie.nl/nieuws. NB: Deelname is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.

Aalsmeerderbrug: Fortenstelling Amsterdam | Alkmaar: Grote Kerk Alkmaar |Almere: Haven met schip de Bounty| Ambt Delden: Kasteel Twickel | Ammerzoden: Kasteel Ammersoyen | Amsterdam: Gemeenlandshuis, Huis Bartolotti en het Joods Historisch Museum | Arcen: Kasteel Arcen (vrijdag gesloten) | Arnhem: Eusebiuskerk | Baarn: Kasteel Groeneveld | Delft: Museumhuis Van Meerten | Den Haag: Bezoekerscentrum Vredespaleis | Groningen: Der Aa-kerk | Herwijnen: GeoFort | Hilversum: Dudok Architectuur Centrum | Horst: Museum de Kantfabriek | Landgraaf: Slot Schaesberg | Leeuwarden: Huis van Eysinga |Naarden: Grote Kerk en Nederlands Vestingmuseum | Oud-Zuilen: Slot Zuylen | Rotterdam: Laurenskerk | Veere: Grote Kerk | Zwolle: Academiehuis de Grote Kerk Zwolle.

Overige pilots in april
Later deze maand is het de beurt aan de theaters en concertpodia (13 – 21 april), de musea en instellingen voor beeldende kunst (19 – 25 april) en de poppodia (22 – 30 april). Meer informatie hierover is te vinden via www.testenvoortoegang.nl en www.kunsten92.nl.

1 2 3 4 5