Doelstellingen
IMG_3046
02
P1140723

Doelstellingen

De doelstellingen van de NMo zijn:

  • Bij afstoten van monumenten het bevorderen van een goed monumentenbeheer buiten de gebieden die worden bestreken door bestaande monumentenorganisaties;
  • Versterken van de samenwerking tussen monument beherende organisaties;
  • Versterken van de binding tussen de sector monumentenzorg en het publiek, maatschappelijke organisaties en bedrijven;
  • Bijeenbrengen van vraag naar en aanbod van monumentaal vastgoed om zo leegstand onder monumenten helpen terug te dringen.