Organisatie
20
30
P1011173

Organisatie

De NMo werkt volgens de volgende vijf strategische hoofdlijnen:

VERWERVING EN BEHEER VAN MONUMENTEN

Overheden zien het beheer van monumenten niet langer tot hun kerntaak. De NMo is het logische aanspreekpunt voor het afstoten van (pakketten van) monumenten. De NMo staat immers midden in het professionele monumentenveld en zit dicht op het publiek. De NMo is een voor de hand liggende gesprekspartner.

Het beheer en de exploitatie van de monumenten is de verantwoordelijkheid van Monumentenbezit, een zelfstandig opererende stichting die gelieerd is aan de NMo. De NMo beheert een eventuele bruidsschat die bij overdracht ten behoeve van de instandhouding van het monument wordt overhandigd.

KENNISUITWISSELING EN PUBLIEKSBEREIK

Het uitwisselen van kennis en ervaring over monumentenbeheer bevordert samenwerking tussen de leden en komt daarnaast ook de monumentensector als geheel ten goede. Momenteel worden kennis en ervaringen uitgewisseld via NMo NU bijeenkomsten en NMo Connect sessies, beiden zijn ook toegankelijk voor niet-leden. Zie ook: Over NMo.

Ten behoeve van het verkrijgen van een duurzame relatie met het publiek is in december 2018 het Nationaal Monumenten Portaal gelanceerd, omdat monumenten beleefd moeten worden én blijven. Alleen dan kan draagvlak voor dit cultureel erfgoed blijven bestaan.

DIENSTVERLENING

De NMo beheert en ontwikkelt zonder winstoogmerk diensten die het efficiënter en mogelijk beter kan leveren dan de individuele leden of zelfstandige monumentenorganisaties. Denk hierbij aan collectieve taxaties, inspecties en second opinions. Eveneens levert de NMo advies op het gebied van herbestemming en restauratie. In veel gevallen doet zij hiervoor een beroep op de expertise van haar leden en het NMo Netwerk.

Een andere vorm van dienstverlening voor de monumentensector is het door de NMo ontwikkelde Nationaal Monumenten Portaal. Monumentenorganisaties kunnen op dit portaal kosteloos een monument aanbieden voor recreatie en dergelijken.

Sinds 2020 maakt de NMo deel uit van het ontwikkelteam van het e-learning platform ‘Leer je Erfgoed’. Dit platform, bestemd voor erfgoedvrijwilligers, zal in 2022 in gebruik worden genomen ten behoeve van kennis- en kundebevordering van vrijwilligers. Andere partners zijn: de ErfgoedAcademie en Nederland Monumentenland.

VERMOGENSBEHEER

De NMo voert professioneel vermogensbeheer uit over het vermogen dat de instandhouding van de bij Monumentenbezit ondergebrachte monumenten waarborgt.

VERTEGENWOORDIGING

De NMo ontwikkelt zich als een vertegenwoordigend orgaan van haar leden. Zij brengt gedeelde inhoudelijke belangen onder de aandacht en zoekt samenwerking waar dat ten goede komt van de monumentensector als geheel. Tevens zet de NMo zich in voor het vergroten van de zichtbaarheid van ontwikkelingen op het gebied van monumenten.

Bestuur, Directie & Medewerkers

BESTUUR

Anton Valk, voorzitter (onafhankelijk)

 • Valk Management and Advice: Directeur (bezoldigd)
 • Dutch Centre, Londen, Verenigd Koninkrijk: Trustee (onbezoldigd)

 

Michel van Maarseveen, Penningmeester

 • Geldersch Landschap & Kasteelen: directeur-bestuurder (bezoldigd)
 • Faunabeheereenheid Kroondomein Het Loo: bestuurslid (onbezoldigd)
 • Stichting Vrienden van Gelderse Molen: bestuurslid (onbezoldigd)
 • Visit Veluwe: lid raad van advies (onbezoldigd)
 • Vereniging Rembrandt: lid raad van adviseurs (onbezoldigd)
 • Project Prinsenhof: lid raad van advies (onbezoldigd)
 • Noord-Veluws Museum: lid raad van advies (onbezoldigd)
 • Grote Kerk Naarden: lid raad van advies restauratie 16de-eeuwse tongewelf (onbezoldigd)
 • Romeins Museum in Heerlen: lid comité van aanbeveling (onbezoldigd)

 

Anetta de Jong, secretaris

 • Stichting Kasteel de Haar: Directeur-bestuurder (bezoldigd)
 • Raad van Commissarissen Stadsherstel Utrecht NV: lid (onbezoldigd)
 • Stichting Onderhoudsfonds Slot Haamstede: Voorzitter bestuur (onbezoldigd)
 • Samenwerkende Utrechtse Musea (gemeente Utrecht): Bestuurslid (onbezoldigd)
 • Samenwerkende Kasteelmusea Utrecht (provincie Utrecht): Bestuurslid (onbezoldigd)

 

Bert Meerstadt, bestuurslid

 • Vereniging Hendrick de Keyser Monumenten: Algemeen directeur (bezoldigd)
 • Raad van Commissarissen Centraal Boekhuis: Voorzitter (bezoldigd)
 • Raad van Commissarissen Coffreo: Voorzitter (bezoldigd)
 • Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen: Lid bestuur (onbezoldigd)

 

Teo Wams, Bestuurslid

 • Natuurmonumenten: Directeur Natuurbeheer (bezoldigd)
 • Stichting Onderhoudsfonds Slot Haamstede: Bestuurslid (onbezoldigd)
 • Stichting Weidegang: Bestuurslid (onbezoldigd)
 • Adviescommissie Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN): Voorzitter (onbezoldigd)
 • Stichting Nieuwe Natuur: Bestuurslid (onbezoldigd)
 • Raad van Toezicht IUCN Nederland: Lid (onbezoldigd)
 • Vereniging tot behoud van de Wilmkebreekpolder: Voorzitter (onbezoldigd)
 • Stichting J.P. Kuiperfonds: Bestuurslid (onbezoldigd

MEDEWERKERS

Annemieke Companjen, Marcom & Event medewerker

Colette Cramer, Bureaumanager

Bryan Ardo Barbu, Vrijwilliger

Otto Smit, Ambassadeur NMo Monumenten Makelaars