Nieuw NMo-lid: Stichting Pieterskerk Leiden

Van harte welkom in het NMo Netwerk, Stichting Pieterskerk Leiden!

De stichting, die het prachtige, bijna 900 jaar oude monument bezit, is geen onbekende van de NMo. Eerder heeft directeur-bestuurder Frieke Hurkmans bijgedragen aan de NMo NU bijeenkomsten over de gevolgen van de coronacrisis voor monumenten. Onlangs is de stichting lid geworden van de NMo!

”Het lijkt ons goed om lid te zijn van de NMo vanwege het brede netwerk. Er is altijd een professional beschikbaar om mee te sparren en wij delen ook graag onze expertise met collega-organisaties. Niet alleen voor mij als directeur-bestuurder, maar ook voor onze medewerkers wordt het netwerk verbreed. Ik geloof dat die banden niet alleen voor de eigen stichting bruikbaar zijn, maar ook voor de monumentensector als geheel,” aldus Frieke Hurkmans, directeur-bestuurder van Stichting Pieterskerk Leiden.

De NMo is een vereniging, heeft een open toetredingsstructuur en verwelkomt professionele monumenten bezittende en beherende organisaties. NMo-leden ontmoeten elkaar via NMo Connect en maken gebruik van verschillende diensten zoals professioneel advies en taxaties. Hiernaast zet de NMo zich in voor de belangen van haar leden. Ook lid worden van de NMo? Stuur dan een mailtje aan info@nationalemonumentenorganisatie.nl.