Presentaties NMo NU bijeenkomst ‘Europa! Europa! Europa!’

Afgelopen donderdag 18 oktober vond de bijeenkomst ‘Europa! Europa! Europa!’ plaats. Wij kijken terug op een prikkelende en interessante middag. Deze bijeenkomst is tot stand gekomen dankzij: Mirjam Blott (eigenaar De Culturele Zaak), Flora van Regteren Altena (Senior beleidsadviseur bij Ministerie van OCW), Jacomine Hendrikse (Adviseur Europa + Erfgoed bij DutchCulture) en Lilian Grootswagers-Theuns (bestuurslid Future Religious Hertitage/eigenaar Erfgoed.nu). Wij danken hen hartelijk voor hun inspirerende verhalen en de aangename samenwerking.

Hieronder kun je de presentaties nog eens bekijken. Jacomine Hendrikse deelt haar presentatie niet, maar voor vragen kan je bij haar terecht via info@dutchculture.nl.

Presentatie Mirjam Blott
Presentatie Flora van Regteren Altena
Presentatie Lilian Grootswagers-Theuns

Daarnaast wijst Flora van Regteren Altena iedereen graag op de volgende handige links: