Nationale Monumentenorganisatie (NMo) en Stichting Monumentenbezit verwerven Kasteel Nuwendoorn

De provincie Noord-Holland draagt via de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) de 13de-eeuwse kasteelruïne Nuwendoorn ‘om niet’ over aan Stichting Monumentenbezit en verleent daarbij een eenmalige instandhoudingsvergoeding van €2.1 miljoen. Monumentenbezit draagt zorg voor de uitvoering van het beheer en stelt de historische plek opnieuw open voor het publiek. De provincie vindt het belangrijk dat erfgoed wordt behouden, onderhouden en publiektoegankelijk is, en wil de kennis en kunde van deze monumentenorganisaties benutten voor het behoud van Kasteel Nuwendoorn.

Erfgoed behouden en toegankelijk maken
Kasteel Nuwendoorn was in de 13e eeuw een dwangburcht van graaf Floris V van Holland in Krabbendam. Het kasteel bestond uit een woontoren, een hoofdburcht en een voorburcht. De provincie Noord-Holland was sinds 1983 eigenaar van het terrein en heeft de kasteelmuren op het terrein gedeeltelijk opgebouwd en een uitkijktoren geplaatst. Gedeputeerde Cultuur, Rosan Kocken: “Nuwendoorn is een uniek monument. Daarom heeft de provincie Noord-Holland de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de locatie. Wij willen Nuwendoorn behouden en de toegankelijkheid voor het publiek verbeteren. De kennis en kunde van een professionele monumentenorganisatie leveren daar een belangrijke bijdrage aan.”

Openstelling
Nuwendoorn zal in de nabije toekomst weer worden opengesteld voor recreanten en toeristen. Mark van den Bos, directeur/bestuurder Monumentenbezit: “We zijn verheugd dit archeologische rijksmonument aan onze unieke verzameling monumenten te mogen toevoegen. Monumentenbezit draagt vanaf nu, in nauwe samenwerking met de gemeente Schagen, zorg voor de openstelling en activatie van de plek. Concreet betekent dit dat we onder andere een nieuwe toegangsbrug en informatievoorziening ontwikkelen om vanaf mei 2023 zoveel mogelijk mensen het unieke bouwwerk en het verhaal te laten beleven.” Op 10 september tijdens Open Monumentendag stelt Monumentenbezit de ruïne van Nuwendoorn open. Het publiek kan de plek dan bezoeken en de nieuwe plannen bekijken die in samenwerking met provincie en gemeente zijn gemaakt. Nuwendoorn is de vijfde ruïne van Monumentenbezit. Het in 2016 verworven Kasteel Radboud is eveneens een oude dwangburcht van graaf Floris V van Holland.

Zorgeloze oude dag
De instandhoudingsvergoeding wordt door de Nationale Moumentenorganisatie (NMo) beheerd. Uit het rendement ontvangt Monumentenbezit jaarlijkse een uitkering ten behoeve van de financiering van de instandhoudings- en publieksvoorzieningen. Deze constructie wordt sinds 2016 toegepast, toen het Rijk 29 monumenten op gelijke wijze via de NMo het overdroeg. Inmiddels beheert Monumentenbezit in samenwerking met de NMo reeds 31 andere rijksmonumenten en monumentenensembles. Marlo Reeders, directeur NMo: “Deze constructie blijkt een succesformule voor monumenten waarvan de exploitatie niet of nauwelijks de kosten voor het onderhoud kan dragen. Op deze wijze worden deze monumenten voorzien van een zorgeloze oude dag.”

Over de Nationale Monumentenorganisatie (NMo)

De NMo is een vereniging van professionele monumenten bezittende en beherende organisaties die onderling en met andere monumentenorganisaties samenwerken en kennis en deskundigheid delen. In 2016 verwierf de NMo 29 rijksmonumenten van het Rijk. Deze monumenten zijn sindsdien ondergebracht bij Stichting Monumentenbezit. De NMo zet zich in voor een sterke en sterk verbonden monumentensector en is eigenaar van het online Monumentenportaal.nl.

Over Monumentenbezit

Monumentenbezit zet zich in voor het behoud van cultureel erfgoed door het onderhouden, onderzoeken en het herbestemmen van een unieke verzameling monumenten, waarbij openstelling voor het publiek een belangrijk onderdeel is. De 32 rijksmonumenten (in totaal 100 monumentale complexen), verspreid over heel Nederland, bestaan uit kerken, torens, gedenknaalden, ruïnes, buitenplaatsen en vestingwerken. Maar liefst vijf van de objecten komen terug in de Top 100 monumenten van Nederland en de vestingwerken van Naarden zijn aangemerkt als Unesco Werelderfgoed.

DCIM100MEDIADJI_0103.JPG

Plaats een reactie