Mededeling aanstaand vertrek Marlo Reeders als directeur van de NMo

Marlo Reeders neemt eind deze maand afscheid als directeur van de NMo. Marlo startte haar functie in 2020 en heeft de afgelopen jaren samen met het bestuur gewerkt aan een transitie voor onze vereniging. Daarbij heeft zij verbindende concepten ontwikkeld en geïmplementeerd zoals NMo Connect, het kennis- en netwerkprogramma voor vakgenoten die werkzaam zijn bij onze leden en aangesloten professionele monumentenorganisaties. Ook kende het Nationaal Monumentenportaal onder haar bezielende leiding een substantiële groei in zowel het aanbod van monumenten als het aantal gebruikers. Marlo heeft veel voor de sector gedaan, tijdens de coronapandemie en als lid van het Algemeen Bestuur van Kunsten ’92 en lid van de Taskforce culturele en creatieve sector.

Na de positieve evaluatie door het Rijk over de eerste vijf jaar van de NMo en Monumentenbezit, werd afgelopen jaar het NMo InstandhoudingsFonds opgericht. Hiermee werd de governance toekomstbestendig gemaakt en gaat de NMo een volgende fase in. Voor Marlo was dit het juiste moment om na vier jaar haar vertrek aan te kondigen en ruimte te maken voor nieuw leiderschap. Zij wil allen met wie zij gedurende haar directeurschap heeft samengewerkt hartelijk danken. Het bestuur en het bureau zijn Marlo dankbaar voor haar ondernemerschap, creativiteit en verbindende rol en wensen haar alle goeds en succes bij haar verdere carrière.

Begin maart is Annemieke Companjen – van Maaren gestart bij de NMo als medewerker marketing en communicatie. Annemieke is een communicatieprofessional met een brede ervaring in de non-profit sector, onder meer bij de Stichting Nationaal Contact Monumenten. In haar laatste functie, sinds 2019, was Annemieke senior communicatieadviseur bij het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Het bestuur verwelkomt Annemieke en wenst haar veel succes bij de NMo.

Deze maand zal Marlo haar lopende activiteiten overdragen aan de andere leden van het NMo team dat naast Annemieke bestaat uit Colette Cramer, bureaumanager en Bryan Ardo Barbu, vrijwilliger Monumentenportaal. In de vacature die is ontstaan door het aanstaande vertrek van Marlo zal door het bestuur zo snel mogelijk worden voorzien.