Over de NMo
NMo-slide1
NMo-slide2
NMo-slide3

Nationale Monumentenorganisatie (NMo)

De Nationale Monumentenorganisatie (NMo) is een vereniging van professionele monumenten bezittende en exploiterende organisaties die onderling samenwerken, kennis en deskundigheid omtrent monumentenzorg delen met elkaar en met andere monumentenbezitters- en beheerders. De NMo zet zich in voor een sterke en sterk verbonden monumentensector.

In 2016 verwierf de NMo 29 rijksmonumenten van het Rijk. Deze monumenten zijn sindsdien ondergebracht bij Stichting Monumentenbezit, een zelfstandig opererende stichting die gelieerd is aan de NMo, maar een eigen directeur-bestuurder en Raad van Toezicht heeft. In 2018 werd de Oostkerk in Middelburg toegevoegd, in 2020 de Mariahoeve te Hazerswoude en in 2022 de Ruïne van Nuwendoorn te Schagen. Klik hier voor de website van Monumentenbezit.

De strategische hoofdlijnen van de NMo zijn onder meer dienstverlening, kennisuitwisseling en publieksbereik:

De NMo is organisator van de NMo Kennis & Netwerk bijeenkomsten voor allen die zich inzetten voor het behoud van monumenten. Tijdens een NMo Kennis & Netwerk bijeenkomst wordt een actueel onderwerp belicht. Elke bijeenkomst wordt afgesloten met een netwerkmoment. NMo Kennis & Netwerk bijeenkomsten worden vaak in samenwerking met partners uit het monumentenveld georganiseerd.

Het Monumentenportaal is ontwikkeld omdat monumenten beleefd moeten worden én blijven. Alleen dan kan draagvlak voor dit cultureel erfgoed blijven bestaan. Op het Monumentenportaal staan honderden monumenten waarin je kunt wonen, logeren, eten, vergaderen, die je kunt bezoeken, waar je omheen kunt wandelen en fietsen, waar kinderen zich kunnen uitleven en waar je de stilte kan opzoeken. Klik hier om het Monumentenportaal te bezoeken.

De NMo Makelaars zijn makelaars die in Nederland veel monumenten in hun portefeuille hebben en over de kennis en kunde beschikken om deze aan te bieden. De NMo Makelaars zijn deelnemers van het monumentenportaal en ondersteunen dit middels een bijdrage. Wij zijn deze monumentenmakelaars hier zeer dankbaar voor. Klik hier om het huidige aanbod koop- en huurmonumenten te bezoeken op het Nationaal Monumenten Portaal.

Tijdens een NMo Connect overleg komen soortgelijke professionals van onze leden samen om te spreken over hun vakgebied. Actuele thema’s worden behandeld, ervaringen en tips worden uitgewisseld en zaken waar de aanwezigen mee bezig zijn of die hen bezighouden worden gedeeld. In 2020 ging NMo Connect van start met een zomer- en herfstsessie voor communicatieprofessionals.

NMo Partners zijn ondersteuners die de NMo en in het bijzonder het Nationaal Monumenten Portaal een warm hart toedragen. Gouden, zilveren en bronzen partners worden betrokken bij de verschillende activiteiten van de NMo. Wij zijn hen zeer dankbaar voor de betrokkenheid en ondersteuning! Wilt u ook partner worden? Klik dan hier. Wij informeren u hier graag over.